Tepadla

Pomoc s dotacemi na Váš projekt

Kotlíková dotace

Čísla
Naše služby
Typy zdrojů a jejich dotace
Druh nového vytápění Výše dotace
Plynový kondenzační kotel 75 % max. 95 000 Kč
Kotel na biomasu s ručním přikládáním 80 % max. 100 000 Kč
Automatický kotel na biomasu 80 % max. 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo 80 % max. 120 000 Kč
Podmínky

Podmínky pro získání kotlíkové dotace:

Nová zelená úsporám

Rodinné domy

OBLASTI PODPORY

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. 12. 2021

Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Znění pravidel naleznete pod odkazem:
http://www.novazelenausporam.cz/file/475/zakladni-pravidla-3-vyzvy.pdf

Podnikatelé

Předmět dotace:

Forma a výše podpory:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Dotace pro obce a veřejný sektor

Dotace pro podnikatele