Aktuálně

Druhé kolo kotlíkových dotací

By Super User
září 15th, 2016
Zobrazeno: 768

Kotlíková dotace stále více získává na své oblibě, což dokazují statistiky prvního kola této výzvy. Dnes přinášíme informaci, jak to vypadá s vyhlášením druhého kola ve všech koutehc naší republiky 

V některých regionech je druhé kolo již spuštěno, další se připravují. Pozor, některé regiony mají termíny přijímání přihlášek poměrně krátké.

Jihočeský kraj - pravděpodobné spuštění 2. kola dotací na přelomu 2016/2017 - 1. výzva pro fyzické osoby byla vyhlášena 18. 12. 2015, příjem žádostí byl ukončen 31. 3. 2016 ve 14:00.

Jihomoravský kraj - spuštění 2. kola dotací - Říjen 2016 ? - Vážení zájemci o kotlíkové dotace, v září letošního roku plánuje Jihomoravský kraj vyhlásit druhou krajskou výzvu s příjmem žádostí od října téhož roku. Způsobilost výdajů je plánována od 18. 12. 2015. Konkrétní podmínky druhé krajské výzvy budou upřesněny v Dotačním programu a textu samotné výzvy.

Karlovarský kraj - pravděpodobné spuštění 2. kola dotací na přelomu 2016/2017 - Příjem žádostí o "kotlíkovou dotaci" v rámci 1. výzvy byl dne 30.6.2016 ukončen.

Královehradecký kraj – druhé kolo spuštěno 12.9. 2016 !!! Upozorňujeme žadatele, že z důvodu vyčerpání celkové alokace dotačního programu 16OPK01 Kotlíkové dotace bohužel není od 25. ledna 2016, 10.00 hod., možné podávat projektové žádosti. 2. výzva bude zahájena 12.9.2016 v 8 hod, ukončení do vyčerpání nebo do 30.9.2016.

Liberecký kraj - ??? 2017, 2018 ??? V současné době jsou finanční prostředky vyhlášeného programu vyčerpány, žádosti jsou ale dále přijímány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení některého ze žadatelů a uvolnění finančních prostředků budou žadatelé v zásobníku informováni o možném schválení dotace, a to v pořadí, ve kterém byly žádosti doručeny. V současné době probíhají jednání s Ministerstvem životního prostředí o podmínkách vyhlášení dalšího kola kotlíkových dotací, 2. výzva.

Moravskoslezský kraj - pravděpodobné spuštění 2. kola dotací na přelomu 2016/2017 - Od 23.3.2016 je příjem žádostí o dotaci zastaven z důvodu nedostatku finančních prostředků na uspokojení všech stávajících žadatelů o dotaci.

Olomoucký kraj – termín neznámý - Dotační program byl vyhlášen od 6. 1. 2016 do 29. 4. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započal 22. 2. 2016 a byl ukončen 29. 4. 2016 ve 12:00 hod. Výzva č.2 zatím není jasná.

Pardubický kraj – příjem žádostí 2. kolo od 3.10.2016 !!! - 2. výzva k podávání žádostí o kotlíkové dotace bude vyhlášena v pátek 26. srpna 2016. Příjem žádostí bude zahájen dne 3. října 2016.

Plzeňský kraj - příjem žádostí 2. kolo od 19.9.2016 !!! - Žádosti budou přijímány od 19. 9. 2016, 8:00 hod do 16. 12. 2016, 14:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu ("Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2"). Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" (dále jen "zásobník") a to do 31. 1. 2017. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2". Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2".

Středočeský kraj - příjem žádostí 2. kolo od 3.10.2016!!! Středočeský kraj dne 28. 6. 2016 pozastavil příjem žádostí v rámci 1. kola programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015-2018", a to z důvodu vyčerpání alokace.

Ústecký kraj - pravděpodobné spuštění 2. kola dotací na přelomu 2016/2017 Příjem žádostí byl zahájen 25. 1. 2016., Příjem žádostí byl ukončen 31. 3. 2016. Výzva č.2 zatím není jasná.

Kraj Vysočina – výzva 9/2016, pravděpodobné spuštění konec 2016 - Na četné dotazy občanů i agentur sdělujeme, že Kraj Vysočina už rozdělil celých více než 230 miliónů korun určených na výměnu starých neekologických kotlů. Tato částka byla dle původního harmonogramu určena pro první vlnu kotlíkových dotací, tzn. pro roky 2016 a 2017. I přesto, že bylo ministerstvo životního prostředí už v polovině února upozorněno, že Kraj Vysočina má zájem o navýšení dotací a disponuje dostatečnou absorpční kapacitou, je pravděpodobné, že další kolo kotlíkových dotací by mohlo ministerstvo životního prostředí spustit až příští rok.

Zlínský kraj - pravděpodobné spuštění 2. kola dotací na přelomu 2016/2017 - Zlínský kraj v pondělí 25. ledna 2016 zahájil příjem žádostí o podporu v rámci vyhlášeného Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje (tzv. kotlíkové dotace). Do 12. hodiny ve středu 27. ledna 2016 bylo přijato více než 1100 žádostí o podporu. Požadovaná částka dotace tak výrazně přesáhla aktuálně vyhlášenou alokaci Programu ve výši 100 mil. Kč. Z tohoto důvodu Zlínský kraj přistupuje v souladu s vyhlášeným Programem k dřívějšímu ukončení příjmu žádostí, přičemž žádosti budou přijímány pouze do 3. února 2016 do 16.00 hodin.

Praha – probíhá příjem žádostí od 21.března 2016, nyní jen podaných 70 žádostí! Mají alokováno 23.7mil Kč. 

Nejčtenější články