Komerční budovy

Blovice

Objekt ekologické hovězí porážky byl uveden do provozu v roce 2019. Jedná se unikátní řešení s důrazem na ekologii a wellfare. Jeho cílem je zpracovávat z hovězího kusu co nejvíce a co nejméně zatěžovat životní prostředí. V objektu jsou stáje pro dobytek dvojnásobné velikosti, než je požadavek wellfare. Odpad z produkce je využíván v odvětví Pet Food.

Příprava teplé vody

Pro potřebu hovězí porážky je dominantní instalovaná technologie přípravy TV. Ta je zajištěna dvěma vysokoteplotními tepelnými čerpadly vzduch/voda Q ton s chladivem CO2 o výkonu 2 x 30 kW, sezónním topným faktorem SCOP 3,3 a špičkovým ohřevem elektrickými topnými patronami 9 x 30 kW. Celkový výkon zařízení je 330 kW. Vyrobené teplo je využíváno i na vytápění a větrání zázemí pro zaměstnance. Tepelná čerpadla jsou schopná ohřívat vodu na teplotu 85°C i při venkovní teplotě -25°C a to bez použití elektrických patron.

Tepelná čerpadla Q TON > využití teplé vody

Na akumulační zásobníky o objemu 20 000 litrů, je v rámci strojovny přípravy TV napojeno několik spotřebitelských okruhů:

  • 45°C voda pro linku porážky hovězího dobytka VORAN
  • 65°C voda pro šatny a středotlaké mytí linky
  • 85°C voda pro sterilizátor a technologii “držkárny“, INSPEX – roztok pro desinfekci, topná voda pro šatny (podlahové vytápění a VZT ohřívač).
‹‹ Zpět na reference