Dotace na tepelné čerpadlo 2024

Rodinný dům, podnikatelský objekt, obecní budova? Vše máme pokryté a najdeme Vám vhodný dotační titul, který pro Vás i vyřídíme.

Zajistili jsme již dotace v celkové výši 35 000 000 Kč a uspěli v 99,5% podaných žádostí.

dotačních titulů

úspěšně podaných žádostí

let zkušeností s dotacemi

získali na dotacích naši zákazníci

Proč s námi?

Odborně vybereme vhodný dotační titul

Výši Vaší dotace Vám spočítáme ještě před realizací a usnadníme tak Vaše rozhodování o případné investici

Zařídíme vše od A do Z včetně potřebných výpočtů, dokumentace i komunikace s úřady

Naše služby jsou komplexní – kromě vyřízení dotace jsme schopni zajistit i dodavatele technologie

Kotlíková dotace

Dotace na výměnu zdroje tepla pro nízkopříjmové domácnosti, kdy na nový zdroj lze získat až 180.000,- Kč

VÍCE INFORMACÍ

Kdo má nárok na dotaci?

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírající ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení

Jaký zdroj lze vyměnit?

 • kotel na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu

Jaké zdroje lze instalovat a jaká je podpora?

 • Tepelné čerpadlo – dotace až 180 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – dotace až 130 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – dotace až 130.000 Kč

Co je ještě dobré vědět?

 • Již při podání žádosti lze zažádat o zálohu, a to ve výši 60% dotace

Nová zelená úsporám

Dotační titul pro majitele rodinných i bytových domů včetně novostaveb. Příspěvek lze získat na zateplení, výměnu zdroje, rekuperaci či dešťovku. 

VÍCE INFORMACÍ

Kdo má nárok na dotaci?

 • majitelé rodinných a bytových domů

Na jaká opatření lze získat dotaci?

 • na zateplení rodinných a bytových domů
 • na novostavby
 • na výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na tuhá paliva či fotovoltaické systémy
 • na zelenou střechu, dešťovku či ekomobilitu

Jak vysoká je podpora?

 • zateplení až 950.000,- Kč
 • novostavba s velmi nízkou energetickou náročností až 535.000,- Kč
 • příspěvek na tepelné čerpadlo až 140.000,- Kč
 • příspěvek na Fotovoltaický systém až 200.000,- Kč
 • podporu na využití dešťové vody až 105.000,- Kč

Co je ještě dobré vědět?

 • Pouze v tomto dotačním titulu lze zažádat na výměnu plynového kotle coby stávajícího zdroje. Podmínkou je stáří kotle nejméně 20 let a dům nejhůře v energetické třídě D

Nová zelená úsporám light

Dotační titul pro seniory a nízkopříjmové domácnosti, kdy lze bez větších administrativních nároků žádat o příspěvek na dílčí zateplení, výměnu oken a dveří, či solární ohřev vody. 

VÍCE INFORMACÍ

Kdo má nárok na dotaci?

 • důchodci či invalidní důchodci třetího stupně
 • tuto podmínku musí splňovat všichni členové domácnosti

Na jaká opatření lze získat dotaci?

 • zateplení fasády
 • zateplení střechy, podlahy nebo stropu
 • výměna oken a vchodových dveří
 • solární systémy na ohřev vody

Jaké zdroje lze instalovat a jaká je podpora?

 • kombinací opatření lze získat na renovaci svého domu až 240.000,- Kč

Co je ještě dobré vědět?

 • oproti NZÚ je tento dotační titul mnohem méně administrativně náročný
 • peníze se vyplácejí předem

Oprav dům pro babičce

Dotační titul vycházející z NZÚ, kdy žadatel může získat na zateplení či výměně zdroje na rodinném domě až 1 milion Kč, a to ještě před realizací opatření. 

VÍCE INFORMACÍ

Kdo má nárok na dotaci?

 • majitelé rodinných domů či rekreačních objektů určených k trvalému bydlení

Na jaká opatření lze získat dotaci?

 • primární podmínkou je realizace optimálního zateplení, kterým bude dosaženo požadovaných energetických úspor
 • kombinací se zateplením pak lze žádat na další úsporná opatření, jako je třeba instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, ohřev vody, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další

Jaké zdroje lze instalovat a jaká je podpora?

 • dotace na komplexní zateplení ve výši 50% je až 1 milion Kč
 • na další opatření stejná podpora jako u NZÚ

Co je ještě dobré vědět?

 • peníze se vyplácí dopředu
 • dotační titul cílí na mladé rodiny, proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50.000,- Kč na nezaopatřené dítě

Výzva Úspory energie OPTAK

Výzva je určená pro podnikatelské subjekty a je zaměřena na výměnu topných zdrojů, kdy výše dotace může být až 55%.

VÍCE INFORMACÍ

Kdo má nárok na dotaci?

 • právnické osoby se sídlem na území České republiky

Na jaká opatření lze získat dotaci?

 • podporována jsou veškerá opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů

Jak vysoká je podpora?

 • záleží na velikosti podniku – podpora může být až 55% uznatelných nákladů

Co je ještě dobré vědět?

 • subjekty z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje mají dotaci navýšenou o 10%
 • do způsobilých výdajů patří také inženýrská činnost, energetický posudek a projektová dokumentace

38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách OPŽP

V této výzvě mohou o podporu žádat kraje, obce, či jimi zřizované subjekty. Podporována jsou všechna opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov, jako zateplení, výměna oken a instalace topného zdroje. Výše podpory může být až 100%.

VÍCE INFORMACÍ

Kdo má nárok na dotaci?

 • obce a jejich dobrovolné svazky
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, církve a náboženské společnosti
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem

Na jaká opatření lze získat dotaci?

 • stavební úpravy vedoucí ke zlepšení technických vlastností obvodových konstrukcí budovy
 • systémy využívající odpadní teplo
 • rekonstrukce otopné soustavy
 • výměna zdroje na vytápění
 • instalace fotovoltaických systémů

Jak vysoká je podpora?

 • podpora není určena procentuálně, nýbrž jednotkově, např. při instalaci tč země voda za 1 kW výkonu 52.900,- Kč. Výše dotace je tedy známá na základě odborných výpočtů a může dosáhnout až 100%.

Co je ještě dobré vědět?

 • Nejsou podporovány projekty zaměřené na podporu infrastruktury služeb sociální péče

Jak to probíhá?

Analýza

Nejprve posoudíme Vaše možnosti – typ starého topného zdroje, zápis nemovitosti v katastru, do jaké cílové skupiny coby žadatel spadáte – a vybereme vhodný dotační titul.

Příprava

V přípravné fázi ve spolupráci s Vámi zajistíme veškeré potřebné podklady, včetně ověření Identity občana.

Žádost

Postaráme se o i samotné podání žádosti, bez ohledu na to, o jaký dotační titul se jedná, ovládáme potřebné administrativní systémy.

Realizace

Z pohledu dotace pro nás realizace končí okamžikem vystavení závěrečné faktury.

Vyúčtování

Připravíme veškeré podklady nutné pro vyúčtování dotace a vyřešíme i případné požadavky na doplnění.

Vyplacení

Po odeslání všech požadovaných podkladů dojde k vyplacení dotace, a to nejdéle do měsíce od zaslání vyúčtování.

Nejčastěji se nás ptáte

Jsem rozhodnutý pro realizaci, ale nechci studovat podmínky dotace, s čím mi dokážete pomoci?

Snažíme se, aby naše služby byly komplexní, tedy od A do Z. Od úvodní analýzy, kdy si vydefinujeme vhodný dotační titul, před podání žádosti a následnou administraci, která končí vyplacením dotace.

Po celou dobu komunikujeme s poskytovatelem dotace my. Vaši spolupráci budeme potřebovat jen v nezbytných záležitostech, jako je třeba ověření identity.

Co je to ověření identity?

Vaši identitu je třeba ověřit, pokud se bude žádat přes dotační titul Nová zelená úsporám. Stát nabízí možnosti ověření přes Občanský průkaz s čipem, přes NIA ID (uživatelské jméno, heslo a sms), či mobilní klíč Governmentu. Nově je možné ověřit se také přes bankovní identitu.

Ačkoliv to možná zní složitě, ničeho se nebojte – rádi Vám se vším pomůžeme

Jak se dozvím, zda mám nárok na kotlíkovou dotaci nebo muset žádat přes NZÚ?

Rozdělení je jasně stanovené – o kotlíkovou dotaci mohou žádat starobní důchodci, invalidní důchodci 3. stupně a dále všichni, kteří v období od 1.1.2023 pobírali příspěvek na bydlení – není podmínkou po celou dobu.

Ostatní zájemci musí žádat přes NZÚ.

Kolik peněz dostanu, když chci instalovat tepelné čerpadlo?

Záleží, do jaké cílové skupiny se coby žadatel zařadíte. V kotlíkové dotaci můžete získat 180.000,- Kč, v NZÚ až 140.000,- Kč.

Kdy je dotace vyplácena?

Způsob vyplácení dotace je ex-post, akci je tedy nutné zafinancovat a až poté Vám bude dotace vyplacena. V Kotlíkové dotaci je však možné zažádat o zálohu a získat tak 60% dotace, tedy 108.000,- Kč ještě před samotnou realizací

Chci vyměnit plynový kotel, mám nárok na dotaci?

Ano, ale pouze za splnění daných podmínek, tedy, že plynový kotel musí být starší 20ti let a Vaše nemovitost je nejhůře v energetické třídě D.

Jak to zjistím, když nemám žádný doklad?

K prokázání energetické třídy je třeba mít buď PENB (Průkaz energetické náročnosti budouvy) anebo energetický štítek. Oboje Vám dokáže zhotovit energetický specialista, jehož služby dokážeme také zajistit.

Vlastním firmu a uvažuji o výměně zdroje, dokážete mi sehnat dotaci?

Pro subjekty jako je ten Váš je vyhlášen dotační titul Úspory energie OPTAK. Podmínky pro získání příspěvku včetně technické přípravy jsou však náročnější než u výše zmíněných dotačních titulů, proto je potřeba každou žádost řešit individuálně.

Doporučujeme nás kontaktovat a řešit Vaše požadavky či potřeby napřímo.

Jsem ředitelem základní školy, chtěli bychom zateplit budovu a vyměnit nevyhovující kotel, mám nárok na dotaci?

Operační program životního prostředí vyhlásil 38. výzvu právě pro subjekty zřizované státní samosprávou, tedy i pro Vás. Výše dotace navíc není určená procentuálně, nýbrž paušálně, například za kwh výkonu pevně stanovená částka.

Pečlivým výběrem dodavatele tak lze dosáhnout příspěvku až 100%. Opět doporučujeme kontaktovat nás napřímo, každý projekt je potřeba posoudit individuálně.

Dejte padla starostem o teplo

Ozvěte se nám a zbytek už nechte na nás.